fredag 24. august 2007

Det bare MÅ være en spøk

Jeg leser nyheter på nettet. Vanligvis skummer jeg fort gjennom sakene. Men i dag stoppet jeg for å lese grundigere da jeg så følgende overskrift:

"Sykepleiestudent ville avlive funksjonshemmede".

I artikkelen står det at en avgangselev på sykepleierstudiet hadde kommet med denne holdningen på et anonymt evalueringsskjema.

Vedkommende skrev følgende:

" Jeg synes at barn med funksjonshemninger bør avlives fortest mulig, hvis det er umulig å gjøre dem friske og nyttige for samfunnet."

Videre skriver studenten:

«For tusen år siden eksisterte et begrep «utburdent barn». Samfunnet kunne fort og enkelt kvitte seg med dem som «sugde» ressurser uten å gi noe nyttig tilbake. Hvorfor bør vi nå akseptere en svak og for europeere fremmed, kristen moral hvor alle skal få lov til å leve?»

Jeg kan ikke med min beste vilje forstå annet enn at dette enten må være en makaber spøk - eller så er det en måte å teste de som skal gjennomgå evalueringsskjemaene på.

Men hvis dette er dem oppriktige holdningen til en person som skal jobbe med syke mennesker, er det rett og slett hårreisende og skremmende.

Ingen kommentarer: