mandag 18. oktober 2010

Du tar ikke saga fra snekkeren og gir ham en plastkniv

I yrkeslivet er det en selvfølgelighet at man til enhver tid har gode verktøy til rådighet. En baker er avhengig av ulike redakaper og snekkeren er avhengig av ulike typer verktøy. Om bakeren hadde blitt fratatt eltemaskina og fått ei tresleiv i stedet, så hadde han protestert. Om snekkeren hadde blitt fratatt saga og gitt en plastkniv, hadde han motsatt seg det. Bakeren og snekkeren ville ikke kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Det er derfor en selvfølge at de skal ha verktøy som gjør at de får gjort jobben sin.

I mitt liv er BPA et svært viktig verktøy. BPA står for Borgerstyrt personlig assistanse. Jeg er avhengig av dette for å kunne fungere i hverdagen, for å kunne delta i ulike aktiviteter, for å kunne være yrkesaktiv og for å kunne leve mitt liv. For meg er dette verktøyet like viktig som eltemaskina til bakeren og saga til snekkeren. Men det er en viktig forkjell. Jeg har behov for BPA for å kunne leve det livet jeg ønsker. Uten BPA kunne jeg ikke ha drevet med organisasjonsarbeid,trening eller vært yrkesaktiv. Jeg kunne ikke ha levd mitt liv.

I flere år har man sagt at BPA snart blir rettighetsfesta. Neste år, sier de hver gang vi spør. Vi har spurt i flere år. I de siste årene har svaret vært neste år. Både i Soria Moria 1 og 2 ble det lovet rettighetsfesting av BPA.

I dag ble det lagt fram et nytt forslag til ny Helse-og sosialtjenestelov. I forslaget anbefaler ikke regjeringa lovfesting av BPA.

På side 158 i lovforslaget står det:

”På bakgrunn av det som kom fram i høringen i 2007 og behovet for en bærekraftig langsiktig utvikling vil departementet ikke tilrå at det lovfestes en individuell rett til BPA.”

Departementet bygger denne konklusjonen på argumenter om kostnadsøkninger og manglende personalressurser, og foreslår heller en kommunal plikt til å tilby BPA kombinert med sterk brukerstyring. De kan ikke ha lest de siste ECON-rapportene som krystallklare i sin beskrivelse av BPA. BPA er både bedre og billigere. Å tilby "BPA kombinert med en sterk brukerstyring", er for meg en provokasjon.Ordet "bruker"er i seg selv klientifiserende. Å få velge mellom to tidspunkter å dusje på, kan ikke kalles brukerstyring. Det er knapt nok medvirkning.

Det er en selvfølgelighet at vi tilkaller en rørlegger hvis vi får vannlekasje i boligen vår. Det blir forventet at vi skal gjøre dette. Men å få lov til å bestemme hvor ofte og når vi skal dusje, hvor ofte vi skal få lov til å gå på do, når vi skal stå opp og legge oss, når vi skal pusse tenner osv. , det skal vi ikke få lov til. Det er en sterk provokasjon å ikke få lov til det som andre ser på selvfølgeligheter.

Det nye lovforslaget er sykeliggjørende, klientifiserende, passiviserende og diskriminerende.

1 kommentar:

Kirsti Cath sa...

Utmerket beskrivelse, Trine. Takk!