lørdag 21. juli 2012

Fjøset mitt

Jeg har et fjøs som er fra 1930-tallet. Det begynner å bli preget av tidens tann.

Dette bildet viser den ene kortveggen. Det er denne som ser mest herpa ut. Det er et stort hull der låvebrua en gang i tida stod. Det mangler dessuten en del bordkledning på en del av veggen. De fleste av fjølene på denne veggen henger delvis i løse lufta. Det er derfor på høy tid å gjøre noe. Det er stor sjanse for at bygningen vil gi tapt for et besøk av "Dagmar" eller andre stormer.


Her er vi i gang med bygginga. De løse fjølene er fjerna, og vi har gjort forsterkninger på innsida. Høyre side av veggen har kommet på plass. Den er betydelig styrket. 

 Her har vi også fått på plass venstre side av veggen. Det har vært utfordrende, siden fjøset er noe skjevt.Dette bildet viser litt om de utfordringene vi har stått overfor. Den stolpen som står foran muren her, er ganske skjev. Det er blitt rettet på etter at bildet ble tatt. Jeg tror en av vinterens stormer bidro til å gjøre denne skjevere enn den var i utgangspunktet.

Ingen kommentarer: