fredag 22. juli 2016

22 juli

22 juli


Landet ble rystet i grunnvollene.
Og ondskapen fikk et navn
som påførte oss grenseløs smerte,
tårer, sorg og savn.

Hatet manifesterte seg 
ved at Quisling ble født på ny.
Målet var uskyldige ofre
som forsøkte å søke ly.
.
Lamslåtte stod vi tilbake
med tidløse ulegede sår.
Vi skal love aldri å glemme
om så det tar tusen år.

Vi har en plikt for de drepte
og for framtidas ufødte liv.
Vi skal hegne om håpet og minnet.
Det er håp i hvert frø og hvert siv.TrineIngen kommentarer: