fredag 5. juni 2009

Husmo-saken

I 1998 fikk Inge Husmo hjertestans på jobb. Hendelsen førte til at han fikk en alvorlig funksjonsnedsettelse og fikk et omfattende assistansebehov.

Helt siden Husmo fikk en funksjonsnedsettelse, har familien kjempet for retten til å velge hva hjelpa de mottar skal brukes til. Til nå har Husmo hatt sterke begrensninger i sin livsutfoldelse.

I 2007 søkte Husmo Randaberg kommune om å få assistenthjelp til å være mer sammen med barna. Det fikk han ikke.

I vedtaket fra 2007 begrunner Randaberg kommune avgjørelsen med:
«I fars fravær og manglende evne til å ivareta disse funksjonene, er det den andre forelderens ansvar å ivareta barnets omsorgsbehov fullt ut. Kommunen kan ikke erstatte tapte foreldrefunksjoner og foreldrerelasjoner, og er heller ikke pliktig til å gjøre det». Da staten, ved Fylkesmannen, støttet kommunens avgjørelse, valgte familien å gå rettens vei. De så simpelthen ingen annen løsning.

Mandag 8. juni skulle familien Husmo møte staten til forhandlinger i Stavanger tingrett, men onsdag trakk staten saken. Departementet dikterte Randaberg kommune slik at de fattet et nytt BPA-vedtak for Husmo. Det nye vedtaket sier at det er riktig og viktig at kommunen legger til rette for at han bruker BPA til å fylle farsrollen for barna sine.

Departementet dikterte Randaberg kommune slik at Husmo fikk flere BPA-timer til å fylle farsrollen:

"Målet er at vedkommende skal få et aktivt og mest mulig selvstendig og uavhengig liv gjennom å motta assistanse til å utføre dagliglivets gjøremål. Dette omfatter også assistanse til aktiviteter og samvær med familie og barn, som en naturlig del av hverdagen."

Departementet dekker også saksomkostningene.

Fornuften har endelig seiret. Inge Husmo får med dette anledning til å delta i sine barns liv. Han får anledning til å være far. Det er veldig gledelig at saken har fått dette utfallet.

Men det er så trist at det skal koste så mye tid og krefter - og så lang tid - før det andre ser på som selvfølgeligheter er på plass.

Man kan nå håpe at denne saken har skapt presedens.

1 kommentar:

Joakim sa...

så flott. godt å høre!