tirsdag 14. juli 2009

Frikort

Frikort er et tema som opptar mange med store utgifter til medisiner og helsetjenester. Når du har betalt egenandeler opp til et visst beløp, kan du få frikort. Det er Stortinget som fastsetter egenandelstaket. I år er egenandelstaket 1780,- kr. Når du har nådd dette taket, slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret. Sånn er det ihvertfall i teorien.....

Har du krav på og søker om frikort, får du kortet direkte hjem i posten, står det på NAV sine sider. For å få frikort, sender du egenandelskortet og/eller kvitteringene dine til ditt lokale trygdekontor - eller leverer det direkte dit. De sender så melding til NAV sentalt om at frikort kan sendes.

Sånn som systemet er i dag, så får man som kjent frikortet i posten etter at man har levert egenandelskortet sitt. Ordningen er relativt ny. Og jeg lovpriser den ikke. Jeg vil påstå at dagens system er veldig dårlig for personer med store utgifter til medisiner og helsetjenester.

De aller fleste som er i den situasjonen har stadige utgifter - og de har store utgifter. De risikerer derfor å ha store utgifter mens de venter på frikortet. De får selvsagt tilbake pengene ved å henvende seg til sitt lokale trygdekontor, men dette vil kunne bety mange ekstra turer til trygdekontoret for å få refundert utleggene fra de stadige utgiftene hvis det tar lang tid før man får frikortet.

Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være fordyrende for samfunnet også - når de på NAV trygd må ta seg av fem-seks henvendelser i stedet for en - og at de må foreta fem-seks utbetalinger i stedet for en. Jeg har fått beskjed om at det er lang ventetid for å få frikort for øyeblikket. Jeg hørte at noen måtte vente i 4 mnd, men jeg vet ikke om det er tilfelle. I et tidsrom på 4 måneder er det ikke uvanlig at man har utgifter på flere tusen kroner.

For noen år siden, tok man med seg egenandelskortet og/eller kvitteringene til det lokale trygdekontoret når man var kommet over beløpsgrensen. Da fikk man med en gang utlevert frikortet i en liten plastlomme man kunne ha i lommeboka. Det man eventuelt hadde betalt over frikortgrensa, fikk man tilbakebetalt på kontoen i løpet av kort tid, uansett hvor stort eller lite dette beløpet er. I dag får man ikke refundert beløp under 50,- kr.

Når man får frikort etter dagens system, er det i form av et ark som ligner de øvrige utbetalingene fra NAV. Arket er brettet sammen med en perforert kant rundt. Når man får det, må man være forsiktig med å rive i perforeringen rundt det lille kortet. Det kan fort bli revet i stykker.

Akkurat nå savner jeg det gamle systemet. Og jeg synes nesten det hadde vært like greit å kunne betale inn 1780 kr den 1 januar, og få frikort automatisk. Da hadde jeg sluppet så mange runder. Ja - jeg må innrømme at jeg snakker for meg selv også i akkurat denne saken. Mens jeg har ventet på mitt frikort, har jeg hatt utgifter på rundt 1000,- kr. Dette er selvsagt utgifter som har kommet etter at jeg leverte søknad om frikort. Det er utgifter den siste måneden. Om jeg må vente i ytterligere tre måneder før frikortet dukker opp i min postkasse, så ser jeg ikke bort fra at det blir ytterligere et par tusen kroner.

Men nå hører jeg at et automatisk system er på trappene, slik at man slipper å drive og ta med seg på egenandelskort over alt og å drive å samle på kvitteringer. Håper dette trer i kraft så snart som mulig.

Ingen kommentarer: