søndag 5. juli 2009

Mennesker på anbud

I dagens nettutgave av Dagbladet står det en artikkel om ei 19 år gammel jente med et omfattende assistansebehov.

http://www.dagbladet.no/2009/07/05/nyheter/helse/innenriks/7061107/

I kommunens jakt på et billigst mulig anbud, så har de lagt ut intime detaljer om den 19 år gamle jentas assistansebehov. I anbudsdokumentene omtales blant annet jentas personlige hygiene, toalettbehov og sosiale liv.....

SV-politiker Ivar Johansen reagerer på kommunens praksis i denne saken. Han har nå sendt spørsmål til byrådet og ber dem gå gjennom saken, og spør om de anser at denne anbudsutsettingen samsvarer med intensjonen og de faktiske vedtak fra bystyrebehandlingen. Johansen mener dette ikke er i samsvar med retningslinjene.

Jeg siterer videre fra artikkelen på Dagbladets hjemmesider:

"Bydelsdirektør i Grorud, Helge Jagmann, forteller at dette er normal praksis, og at det er viktig å få ut mest mulig detaljert informasjon, slik at de som gir tilbud, vet hva det handler om.

- Jeg vil presisere at det ikke legges ut informasjon som kan gjøre at personen kan identifiseres, sier Jagmann."

Jeg har faktisk et par kommentarer til dette :

Hvis det er så at man legger ut intime detaljer om en persons assistansebehov + kjønn og alder på nett - i et lett tilgjengelig anbudsdokument. Er ikke dette da identifiserbart ? Hvor mange 19-åringer er det med det assistansebehovet i den bydelen ? Det kan neppe være mange personer det er snakk om

Jeg stiller derfor spørsmålstegn ved personvernet her. Det eneste de har utelatt i anbudsrunden, er personenes navn. De kunne likesågodt ha skrevet navnene, siden at de har lagt ut så mange detaljer at de som er i stand til å legge sammen 2 + 2 kan finne ut av hvem anbudene handler om. Dette er svært grovt.

Det er fristende å spørre politikere og administasjon følgende spørsmål:
  • Hadde du satt pris på at kommunen hadde lagt ut sensitive opplysninger om deg selv på nettet ?
  • Hadde du likt at naboen din kunne lese om dine toalettrutiner ?
  • Hadde du likt at den nysgjerrige tanta di hadde kunnet lese om ditt sosiale nettverk på nettet ?
  • Hadde du likt at vennene til tenåringsungene dine hadde kunnet lese på nettet om hvor ofte og hvordan du dusja ?
Om du har svart nei på noen av disse spørsmålene:

Hvordan kan du da forsvare at man legger ut noen som helst andre sine opplysninger ?

Og vi kan kanskje trekke dette videre. Det har vært sååå mye snakk om man "ikke skal sette bestemor ut på anbud".
Neivel ?
Men nå har man satt 19 år gamle Aurora ut på anbud. Det er lite som tyder at hun blir den siste. Men det er sikkert utrolig lettvint og bekvemt å begynne med noen som ikke selv kan tale sin egen sak....

I Dagbladets artikkel sier Jagmann sier at de i anbudskampen vektlegger blant annet pris, sammen med kvalitet, faglighet og leveransedyktighet.

"- Pris er en vesentlig del av kampen, men bydelen er en offentlig etat som er pliktig til å legge kjøp av tjenester av verdier for over en halv million på anbud"

Her er vi kanskje ved den lille nøkkelen.

Pris.

Jeg ser at de har nevnt ordet kvalitet. Spørsmålet er kanskje hva man legger i ordet kvalitet. Spør du 10 politikere, så får du 10 ulike svar. Spør du 100 politikere, så får du 100 ulike svar.

Det er et par ting man ikke legger vekt på i denne anbudsdansen. Dette er frihet, trygghet og verdighet.

Det blir heller ikke tatt høyde for at mennesker er forkjellige. Vi har forskjellige behov og interesser. Mennesker med assistansebehov er en like uensartet gruppe som mennesker uten assistansebehov. Mennesker med intellektuelle funksjonsnedsettelser er like forskjellige som mennesker uten intellektuelle funksjonsnedsettelser. Dette er det ingen som helst forståelse for, og det er utrolig provoserende.

2 kommentarer:

Kirsti Cath sa...

Motbydelig! Du har pokker ta så utrolig rett. Dette er virkelig et horribelt overgrep fra bydelens side!
Det må være mulig å anmelde Bydelsdirektør i Grorud, Helge Jagmann, enten for brudd på personopplysningsloven § 1, brudd på opptil flere menneskerettigheter (i hvertfall artikkel 7 og 9) og/eller grov uforstand eller utilbørlig atferd i tjenesten.

"Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!

Tilgi dem ikke; de vet hva de gjør!"

Denne nittnåringen trenger at vi bryr oss. Den uretten ansatte i bydel Grorud nå har begått MÅ få konsekvenser! Vi må vise at slik praksis er grovt dskriminerende og uakseptabelt.

Joakim sa...

så bra formulert! veldig enig med du!