lørdag 15. september 2012

Språklige reisetips

Med sine språklige ferdigheter, klarer nordmenn seg stort sett bra når de er i utlandet. Enkelte ganger kan det imidlertid gå litt fort i svingene når engelskkunnskapene er litt rustne.

I boka "Broken english spoken perfectly", finner vi en rekke eksempler på skandinavers mer og mindre heldige/uheldige forsøk på å gjøre seg forstått på engelsk. Boka er forfattet av Stewart Clark, og er utgitt på Frifant forlag.


Her er noen smakebiter fra den fantastisk morsomme boka:

Er svenske som var ute og kjørte bil, ble stoppet av engelsk politi. Til politiet sier han: "Excuse me, what is the fart limit ?"


Historien sier ikke noe om politiets reaksjon.

Det er flere historier fra England, og her kommer en til:

Tre nordmenn var på tur i England, og skulle ta taxi. To av dem satte seg i baksetet, og den tredje skulle sitte foran. I farten kom han ikke på at det var venstrekjøring i England, og var på vei til å sette seg på førersetet. Overfor sjåføren unnskyldte han seg med følgende: "Sorry, in my country the rat is on the other side."

Heller ikke her sies det noe om sjåførens reaksjon.

Om neste historie omhandler de samme mennene, vites ikke. Men følgende situasjon skal ha oppstått:

En mann uten kontanter på seg, skulle ta drosje i London. Han sier følgende til sjåføren:
"Do you take VISA ? I'm black, you see." Han oppdager da at sjåføren er svart, og skjønner at han har rota det til litt. For å rette opp det pussige inntrykket sjåføren måtte ha fått av sin passasjer, så sier han følgende. "You see, in Norway we call poor people black".

Så gjenstår det bare å si - som nordmenn i utlandet ville ha sagt:

Good weekend. Don't sit behind the rat if you are full - and don't break the fart limit.
Ingen kommentarer: