fredag 17. august 2012

Ord, uttrykk og gjenstander - del 2

Kokebøker har eksistert lenge. Dette eksemplaret fikk min mormor i gave i 1946.

Boka har tittelen : "Olaug Løkens kokebok." Den ble trykket i 1944.

Jeg har her scannet inn noen av sidene i denne fantastiske boka. Den har nemlig et eget kapittel med tittelen : Råd for uråd.

Her er det råd for de fleste situasjoner som kan oppstå på et kjøkken. Jeg skal her ta for meg noen av rådene . Les og lær - eller les og le - eventuelt gråt.
Når melken "skjær sig", står det i overskrifta. Jeg regner med at det her er snakk om at melka sprekker. Rådet er her at man da tilsetter natron.

Under overskriften Råd for "en tanke", er det snakk om forråtnelse. Jeg var ukjent med dette uttrykket. Det mangler ikke på råd her heller. Man har råd både for dårlig kjøtt eller fisk.

Noe av det mest fornøyelige er følgende setning: "Er fisk betenkelig, må den vaskes i mangfoldige saltvann, til den blir frisk - og hvis ikke - kastes!"
Denne boka er skrevet før kjøleskapets inntog i norske husholdninger. Det er derfor råd i forhold til diverse ulumskheter i matskapet.

Her er det råd for både fluer i spiskammeret og mark i spekeflesk. Fluer i spiskammeret blir beskrevet som en skrekkelig plage. Når det gjelder mark i spekeflesk, så skriver forfatteren: "Stakkars den som opplever dette uhell !"Denne boka skal gi husholdninger trygghet og sikkerhet i deres daglige drift. Her er det råd om hva man bør/skal gjøre og ikke bør/skal gjøre.

Her står det at lut på flaske aldri burde eksistere. Deretter kommer det et råd om hvordan man skal opptre om noen drikker lut. Her står det at man skal helle etter eddik til doktoren kommer. Jeg vet ikke om dette rådet er gyldig i dag. Forhåpentligvis er det ingen som har flasker med lut stårende på kjøkkenet eller i huset. Skulle noen mot formodning komme i en situasjon der man drikker lut, vil jeg anbefale at man ringer medisinsk nødtelefon.

Boka er sterkt preget av den tida den er skrevet i. Her er det råd for bruk av matrester - og råd for hva som er billig mat.


Boka er til tider formanende. Den har et eget avsnitt om flekker på tøy. Her anbefaler (krever ?) forfatteren at en flekk øyeblikkelig blir fjernet.

Her kommer det et nytt begrep som for meg var ukjent: "Quilayabarkstiften". Dette er tydeligvis et objekt som har egen bruksanvisning - og som er godt egnet til å fjerne flekker.


Avslutningsvis er det råd for fjerning av flekker av harpiks, kvae, rust, stearin og blekk.

Jeg håper du her har fått en innføring i gode råd. Hvis du velger å følge dem, så kan de imidlertid bli dyre.

Ingen kommentarer: