onsdag 20. mai 2009

På ønskelista

Når man er hos legen, så hender det av og til at man må legge seg på undersøkelsesbenken. Det er ingen enkel sak når det er en høy benk det ikke er mulig å regulere - og når man ikke er supersprek og man må ha assistanse til å komme seg opp på benken. Og når benken er så høy at den når meg midt på ryggen når jeg er i stående posisjon, da sier det seg selv at det blir en stor utfordring å komme seg opp i den høyden.

Jeg ønsker at det på alle legekontor var en høyderegulerbar undersøkelsesbenk. Det er ikke det spor gøy når man må bruke alle sine krefter på å komme seg opp på benken - og man må ha to personer som hjelper til i tillegg. Da føler man seg faktisk til bry. Man føler seg tung, svak og en smule hjelpesløs.

Alle leger må påregne å få pasienter med nedsatt mobilitet. Det burde derfor være en selvfølge at de hadde en benk som var regulerbar. Både i forhold til sin egen arbeidssituasjon - og for at det skal forenkle forflytningen til pasientene.

Jeg synes også det burde være en selvfølge at det var personløftere på alle legekontor. Det er faktisk en del mennesker som er avhengig av dette for å forflytte seg til en undersøkelsesbenk. Det hjelper faktisk ikke at benken er regulerbar om man har behov for assistanse til all forflytning.

Jeg skjønner at det koster penger, men det står uansett på min ønskeliste.

Ingen kommentarer: